Ултрамаратонецът, доказал, че със силата на духа, човек оцелява и нa температури от -48 до +55 градуса

Невиждан до момента в световен мащаб социален експеримент за промените, които предизвиква изолацията в психиката и физиката на съвременния човек.

Превенция на дигитална зависмост наркотици, алкохол, консумацията на енергийни напитки на лица под 18 години.


Краси Георгиев

СЪБИТИЕТО СЕ РЕАЛИЗИРА ОТ 

Експериментът

Предизвикателството, което Краси приема, е провокирано от все по-силно задълбочаващата се изолация на съвременния човек, следствие на множество зависимости, най-вече дигиталните, както и в резултат на  пандемията от Covid-19

Стъклената клетка представлява контейнер, поставен върху конструкция на височина от 2,50 метра. Контейнерът е с четири стени, от които три напълно остъклени. Малка зона от него, предназначена за естествени нужди, остава закрита. Краси разполага само с матрак за спане и пътека за бягане.

 Никаква вербална комуникация с външния свят! Сам със себе си и времето в центъра на столицата, Краси ще вижда всичко, случващо се около него, но няма да влиза във вербален контакт с никого. Единствената му комуникация с аудиторията ще са 30-минутни чат срещи всеки ден. Периодично през чата ще получава задачи ипредизвикателства от страна на аудиторията.


Изследвания. В рамките на експеримента екип от опитни специалисти ще проведе задълбочени  входни, междинни и финални изследвания за промените, които настъпват във физическия и психическия статус на Краси  в резултат на изолацията му.

 Целта на експеримента. Подлагайки се на изпитанието „В клетка от стъкло“, Краси предоставя възможност да се събере и анализира достоверна медицинска информация за негативните ефекти от изолацията. Тази информация ще бъде популяризирана и ще насочи вниманието на обществеността и специалистите към тясната връзка между изолацията и зависимостите от различен характер-към дигитални устройства, наркотици, алкохол, хазарт и др. За да се намали рискът от развитие на адиктивно поведение, пътят минава през превенцията още от детска възраст. 

Неслучайно в това ново предизвикателство Краси събира средства за каузата „Превенция на зависимостите“.


Каузата

Настоящият проект има за цел да осъществи ранна превенция във възрастовите групи
11 – 14 г. и 14 – 18 г., които са най-уязвими към зависимости. Ще бъде проведено изследване сред учениците, а резултатите от него ще послужат за разработване на програма за обучение на ученици, информационни клипове и флаер с първи стъпки за идентифициране и превенция на дигитална зависимост, наркотици, алкохол и др. Планира се провеждане на активна кампания сред учениците, като в нея ще бъдат включени и учители, училищни психолози и родители.

Основен фокус:

Стимулиране на активен контакт с природата независимо от сезона.

Повишаване на информираността на учители и училищни психолози в работата им по превенция на различните видове зависимости.

Да информира младежите и техните родители за ползите и вредите при ползване на социални медии.

Запознаване на младежите с вредите при консумирането на енергийни напитки и замяната им с полезни такива.

Намаляване на пътните инциденти и домашното насилие, провокирани от зависимости.

IBAN:

BG09BPBI79401091464101

BIG: BPBIBGSF

Сдружение МЪСТАРТ

Краси Георгиев

Успешен треньор, мотивационен лектор, диетолог .

Човекът, успял преди повече от 15 години да промени драстично живота си чрез спорт и хранене.

Инициатор и участник в множество благотворителни каузи и предизвикателства.

Спортни постижения:

Успешен финал в най-тежкия в света ултрамаратон – „Badwater“, в Долината на смъртта, САЩ, с трасе с дължина 216 км и с асфалт, нажежен до 90 градуса, по който подметките на обувките се топят

Участие в ултрамаратона през Северния полярен кръг Frostskad. Успешно реализирани над 60 маратона (42 км) и 30 ултрамаратона (над 100 км) от Арктика до Камбоджа,

Участие в легендарния „Маратон на пясъците“ (240 км бягане из мароканската пустиня) и ултрамаратона „Бразил 135+“ (257 км в джунглата).

Персонален рекорд -Ултрамаратон по Коридор 8 – пробягани 1200 км за 15 дни през три държави.

Теглене на пикап 27,5 часа, бягане на пътека 36 часа, в името на благотворителна кауза.


Специалистите

Екипът, който ще следи психическото и здравно състояние на Краси, както и измененията в него в течение на експеримента 

Тодор Тодоров

Весела Петрова

Тодор Тодоров е криминален психолог с дългогодишен практически опит в областта на психологичното профилиране и поведенчески анализ

Д-р Весела Петрова е лекар в клиника по Анестезиология и реанимация към УМБАЛ „Александровска“ 

Основен медиен партньор

Партньори

Мястото

Парк „НДК“ – Билетен център

Дарения

IBAN:

BG09BPBI79401091464101

BIG: BPBIBGSF

Сдружение МЪСТАРТ

Контакт

office@hovercraft.bg

Телефон

+359 888192022

+359 886026261